ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG BSPORTS

Bạn phải tuân theo các Điều khoản Sử dụng Bsports (“Điều khoản”) khi bạn truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi tại https://www.biengan.com.vn/ (gọi là “Dịch vụ” chung hoặc riêng) do Bsport quản lý.

Chúng tôi cũng có Chính sách Bảo mật điều chỉnh việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và nói rõ cách chúng tôi thu thập, bảo mật và tiết lộ thông tin từ việc bạn truy cập các trang web của chúng tôi.

Bạn đồng ý với chúng tôi rằng bạn sẽ tuân theo các Điều khoản này và Chính sách Bảo mật của chúng tôi (“Thỏa thuận”). Bạn khẳng định rằng bạn đã đọc và hiểu Thỏa thuận và đồng ý bị ràng buộc bởi nó.

Nếu bạn không đồng ý (hoặc không thể tuân theo) Thỏa thuận, thì bạn không được phép sử dụng Dịch vụ, nhưng xin hãy thông báo cho chúng tôi bằng cách gửi email đến địa chỉ email để chúng tôi có thể tìm ra một giải pháp. Các Điều khoản này áp dụng cho tất cả những người truy cập, người dùng và những người khác muốn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

Truyền thông

Khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý nhận bản tin, tài liệu tiếp thị hoặc quảng cáo và các thông tin khác mà chúng tôi có thể gửi. Tuy nhiên, bạn có thể từ chối nhận bất kỳ hoặc tất cả các thông tin liên lạc này từ chúng tôi bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký hoặc gửi email tới [email protected].

Chương trình trúng thưởng và khuyến mãi

Bất kỳ cuộc thi, rút ​​thăm trúng thưởng hoặc các chương trình khuyến mãi khác (gọi là “Khuyến mãi”) được cung cấp thông qua Dịch vụ có thể bị điều chỉnh bởi các quy tắc riêng biệt khác với các Điều khoản sử dụng này. Nếu bạn tham gia vào bất kỳ Khuyến mãi nào, vui lòng xem lại các quy tắc hiện hành cũng như Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Nếu các quy tắc cho Khuyến mãi mâu thuẫn với các Điều khoản sử dụng này, thì các quy tắc của Khuyến mãi sẽ được ưu tiên.

Nội dung

Nội dung được phát hiện trên hoặc thông qua Dịch vụ này là của Bsport hoặc được sử dụng với sự cho phép. Bạn không được phép phân phối, chỉnh sửa, truyền tải, tái sử dụng, tải xuống, đăng lại, sao chép hoặc sử dụng Nội dung nói trên, dù toàn bộ hay một phần, vì mục đích thương mại hoặc vì lợi ích cá nhân mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.

Sử dụng bị cấm Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ cho các mục đích hợp pháp và tuân theo Điều khoản. Bạn đồng ý không sử dụng Dịch vụ:

  • Theo bất kỳ cách nào vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào của quốc gia hoặc quốc tế.
  • Với mục đích lợi dụng, hại hoặc cố gắng lợi dụng hoặc hại trẻ vị thành niên theo bất kỳ cách nào bằng cách cho chúng xem nội dung không thích hợp hoặc bằng cách khác.
  • Để gửi hoặc yêu cầu gửi bất kỳ tài liệu quảng cáo hoặc khuyến mại nào, bao gồm mọi “thư rác”, “thư dây chuyền”, “thư rác” hoặc bất kỳ lời nhắn tương tự nào khác.
  • Giả danh hoặc cố gắng giả danh Công ty, nhân viên Công ty, người dùng khác hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác.
  • Theo bất kỳ cách nào vi phạm quyền của người khác hoặc theo bất kỳ cách nào là bất hợp pháp, đe dọa, lừa đảo hoặc có hại hoặc liên quan đến bất kỳ mục đích hoặc hoạt động bất hợp pháp, bất hợp pháp, lừa đảo hoặc có hại nào.
  • Tham gia vào bất kỳ hành vi nào khác nhằm hạn chế hoặc ngăn cản việc sử dụng hoặc thưởng thức Dịch vụ của bất kỳ ai, hoặc hành vi mà chúng tôi xác định có thể gây hại hoặc xúc phạm Công ty hoặc người dùng Dịch vụ hoặc khiến họ phải chịu trách nhiệm pháp lý.
  • Sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách nào có thể làm giảm hiệu suất, làm quá tải, làm hỏng hoặc suy yếu Dịch vụ hoặc cản trở việc sử dụng Dịch vụ của bất kỳ bên nào khác, bao gồm cả khả năng tham gia vào các hoạt động thời gian thực thông qua Dịch vụ của họ.
  • Sử dụng bất kỳ robot, nhện hoặc thiết bị, quy trình hoặc phương tiện tự động nào khác để truy cập Dịch vụ cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm giám sát hoặc sao chép bất kỳ tài liệu nào trên Dịch vụ.

Truy cập các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba

Dịch vụ của chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ do những bên thứ ba khác quản lý và điều hành. Bsport không có quyền điều khiển hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung, chính sách bảo mật hoặc hành vi nào của các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba. Chúng tôi cũng không chứng nhận hoặc đảm bảo cho bất kỳ tổ chức/cá nhân nào liên quan đến các trang web hoặc dịch vụ này.

Ví dụ, chúng tôi đã sử dụng Nhà sản xuất chính sách.io, một ứng dụng web miễn phí để tạo các tài liệu pháp lý chất lượng cao, để tạo ra Điều khoản sử dụng này. Các nhà hoạch định chính sách Trình tạo Điều khoản và Điều kiện là một công cụ miễn phí và dễ sử dụng để tạo ra một mẫu Điều khoản dịch vụ tiêu chuẩn cho trang web, blog, cửa hàng thương mại điện tử hoặc ứng dụng của bạn.

Bạn hiểu và đồng ý rằng công ty sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ pháp lý, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc tin cậy vào bất kỳ nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ nào có sẵn trên hoặc thông qua các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba.

Chúng tôi khuyên bạn nên xem xét các điều khoản dịch vụ và chính sách quyền riêng tư của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba nào mà bạn ghé thăm.

Miễn trừ bảo hành

Công ty cung cấp các dịch vụ này “như là” và “theo tình trạng hiện có”. Công ty không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo hành nào, rõ ràng hay ngụ ý, liên quan đến việc vận hành của các dịch vụ, hoặc thông tin, nội dung hoặc tài liệu được bao gồm trong đó. Bạn chấp nhận rằng bạn sử dụng các dịch vụ này, nội dung của chúng và bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào do chúng tôi cung cấp là do rủi ro của bạn.

Công ty và bất kỳ cá nhân nào liên quan đến công ty không đưa ra bất kỳ bảo hành hoặc cam kết nào về tính toàn diện, an toàn, tin cậy, chất lượng, chính xác hoặc khả dụng của các dịch vụ. Không giới hạn ở những điều đã nói ở trên, công ty và bất kỳ cá nhân nào liên quan đến công ty khẳng định hoặc bảo hành rằng các dịch vụ, nội dung của chúng, hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào do chúng tôi cung cấp sẽ chính xác, đáng tin cậy, không có lỗi hoặc gián đoạn, rằng các lỗi sẽ được sửa chữa, rằng các dịch vụ hoặc máy chủ cung cấp không có virus hoặc các thành phần có hại khác hoặc rằng các dịch vụ hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào do chúng tôi cung cấp sẽ đáp ứng yêu cầu hoặc kỳ vọng của bạn.

Do đó, công ty từ chối mọi bảo hành, dù rõ ràng hay ngụ ý, theo luật hoặc theo cách khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ bảo hành nào về khả năng bán được, không vi phạm và phù hợp cho mục đích cụ thể.

Những điều trên này không ảnh hưởng đến bất kỳ bảo hành nào mà luật hiện hành không cho phép loại trừ hoặc hạn chế.

Giới hạn trách nhiệm

Trừ khi luật pháp cấm, bạn sẽ miễn trừ trách nhiệm cho chúng tôi và các quan chức, giám đốc, nhân viên và đại lý của chúng tôi đối với bất kỳ thiệt hại gián tiếp, trách nhiệm, đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc tiệm cận nào, dù phát sinh theo bất kỳ cách nào (bao gồm phí luật sư và tất cả các chi phí và chi phí liên quan đến kiện tụng và trọng tài, hoặc xét xử hoặc kháng cáo, nếu có, dù kiện tục hay trọng tài có được thiết lập hay không), dù theo hợp đồng, sơ suất hay hành vi sai trái khác, hoặc phát sinh từ hoặc liên quan đến thỏa thuận này, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ khiếu nại nào về thương tích cá nhân hoặc thiệt hại tài sản, phát sinh từ thỏa thuận này và bất kỳ vi phạm nào của bạn đối với bất kỳ luật, quy tắc, quy định của liên bang, tiểu bang hoặc địa phương nào, ngay cả khi công ty đã được thông báo trước về khả năng thiệt hại như vậy. Trừ khi luật pháp cấm, nếu công ty có trách nhiệm pháp lý nào được xác định, sẽ được giới hạn ở số tiền thanh toán cho các sản phẩm và/hoặc dịch vụ và trong mọi trường hợp sẽ không có thiệt hại tiệm cận hoặc trách nhiệm. Một số tiểu bang không cho phép loại trừ hoặc giới hạn các thiệt hại tiền tố, ngẫu nhiên hoặc tiệm cận.

Trừ khi luật pháp cấm, bạn sẽ miễn trừ trách nhiệm cho chúng tôi và các quan chức, giám đốc, nhân viên và đại lý của chúng tôi đối với bất kỳ thiệt hại gián tiếp, trách nhiệm, đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc tiệm cận nào, dù phát sinh theo bất kỳ cách nào (bao gồm phí luật sư và tất cả các chi phí và chi phí liên quan đến kiện tụng và trọng tài, hoặc xét xử hoặc kháng cáo, nếu có, dù kiện tục hay trọng tài có được thiết lập hay không), dù theo hợp đồng, sơ suất hay hành vi sai trái khác, hoặc phát sinh từ hoặc liên quan đến thỏa thuận này, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ khiếu nại nào về thương tích cá nhân hoặc thiệt hại tài sản, phát sinh từ thỏa thuận này và bất kỳ vi phạm nào của bạn đối với bất kỳ luật, quy tắc, quy định của liên bang, tiểu bang hoặc địa phương nào, ngay cả khi công ty đã được thông báo trước về khả năng thiệt hại như vậy. Trừ khi luật pháp cấm, nếu công ty có trách nhiệm pháp lý nào được xác định, sẽ được giới hạn ở số tiền thanh toán cho các sản phẩm và/hoặc dịch vụ và trong mọi trường hợp sẽ không có thiệt hại tiệm cận hoặc trách nhiệm. Một số tiểu bang không cho phép loại trừ hoặc giới hạn các thiệt hại tiền tố, ngẫu nhiên hoặc tiệm cận, vì vậy giới hạn hoặc loại trừ trước có thể không áp dụng cho bạn.

Chấm dứt

Chúng tôi có quyền chấm dứt hoặc tạm ngưng tài khoản của bạn và ngăn bạn truy cập vào Dịch vụ mà không cần báo trước hoặc chịu bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào, theo ý muốn của chúng tôi, vì bất kỳ lý do gì và không cần giải thích, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc bạn vi phạm Điều khoản.

Nếu bạn muốn hủy tài khoản của mình, bạn chỉ cần dừng sử dụng Dịch vụ.

Tất cả các điều khoản trong Điều khoản này mà theo tính chất của chúng sẽ vẫn hiệu lực sau khi chấm dứt sẽ tiếp tục hiệu lực sau khi chấm dứt, bao gồm nhưng không giới hạn ở các điều khoản về quyền sở hữu, miễn trừ bảo hành, bồi thường và giới hạn trách nhiệm.

Luật áp dụng

Điều khoản này sẽ được điều chỉnh và diễn giải theo luật pháp Việt Nam, luật áp dụng cho thỏa thuận mà không xem xét các nguyên tắc xung đột luật.

Việc chúng tôi không thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào trong Điều khoản này sẽ không được coi là từ bỏ các quyền đó. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản này bị tòa án coi là vô hiệu hoặc không thể thi hành, thì các điều khoản còn lại của Điều khoản này sẽ vẫn có hiệu lực. Điều khoản này là toàn bộ thỏa thuận giữa chúng tôi về Dịch vụ của chúng tôi và thay thế cho bất kỳ thỏa thuận trước đây nào giữa chúng tôi về Dịch vụ.

Thay đổi Dịch vụ Chúng tôi có quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi Dịch vụ của chúng tôi và bất kỳ dịch vụ hoặc tài liệu nào chúng tôi cung cấp thông qua Dịch vụ, theo ý muốn của chúng tôi mà không cần báo trước. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu vì bất kỳ lý do gì mà toàn bộ hoặc một phần của Dịch vụ không có sẵn vào bất kỳ thời điểm hoặc khoảng thời gian nào. Đôi khi, chúng tôi có thể giới hạn quyền truy cập vào một số phần của Dịch vụ hoặc toàn bộ Dịch vụ đối với người dùng, kể cả người dùng đã đăng ký.

Sửa đổi Điều khoản

Chúng tôi có thể sửa đổi Điều khoản này bất cứ lúc nào bằng cách đăng các Điều khoản đã sửa đổi trên trang web này. Bạn có trách nhiệm kiểm tra các Điều khoản này theo định kỳ.

Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi các Điều khoản đã sửa đổi có hiệu lực có nghĩa là bạn chấp nhận và tuân theo các thay đổi. Bạn phải kiểm tra trang này thường xuyên để biết các thay đổi, vì chúng ràng buộc bạn.

Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sau khi có bất kỳ sửa đổi nào có hiệu lực, bạn đồng ý tuân theo các Điều khoản đã sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản mới, bạn phải ngừng sử dụng Dịch vụ.

Miễn trừ

Việc Công ty từ chối thực thi bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào trong Điều khoản sẽ không được coi là miễn quyền hoặc tiếp tục miễn quyền điều khoản hoặc điều kiện đó hoặc miễn quyền bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào khác.

error: Content is protected !!